Lastbilskörkort

För att få ta körkort för lastbil finns det sex krav som du måste uppfylla innan. Först och främst måste du ha ett körkort med B-behörighet (helt enkelt ett körkort för personbilar). Det krävs även att du måste vara minst 21 år gammal och vara bosatt i Sverige (eller ha studerat i Sverige i minst sex månader). Ett körkortstillstånd behövs även och du behöver givetvis ha ett godkänt teoriprov och ett godkänt körprov. Slutligen har du inte ett körkort som har blivit utfärdat i en annan stat inom EES-området.

När du har studerat klart är det första du gör är kunskapsprovet, alltså teoriprovet. När du har klarat teoriprovet kan du genomföra körprovet. Teoriprovet går ut på att du ska visa att du har de teoretiska kunskaper som krävs för att du ska kunna köra med gott omdöme ute i trafiken. Körprovet handlar i sin tur om att du ska visa att du kan hantera fordonet och köra på ett säkert sätt.

Det finns fyra olika körkortsbehörigheter när det gäller lastbilar. Den första är C1 vilket ger dig rätten att köra medeltunga lastbilar med en maxvikt på 7500 kg samt personbilar med en vikt över 3500 kg men under 7500 kg. För att få ta ett C1 körkort behöver du vara 18 år gammal. C1E är nästa körkortsbehörighet vilket ger samma rättigheter som C1, men du får även dra en (eller flera) släpvagnar så länge totalvikten inte är över 12 000 kilo.

Körkortsbehörigheten som går under namnet C, kräver att du är över 21 år gammal. C-körkortet ger dig rätten att både köra tunga lastbilar och personbilar som är över 3500 kilo. Du får även dra lätta släpvagnar under 750 kilo. CE-körkortet liknar på många sätt C-behörigheten men ger även rätt till möjligheten att dra en (eller flera) släpvagnar utan någon som helst viktbegränsning.