Busskörkort

Att ta ett busskörkort kommer med många krav. Först och främst måste du ha ett vanligt körkort med B-behörighet. Du måste även ha fyllt 21 år och vara bofast i Sverige (eller ha studerat i Sverige i över 6 månader). Du har heller inte ett körkort som är utfärdat i en stat utanför EES-området. Sedan krävs det givetvis ett godkänt teoriprov och ett godkänt körprov!

För att man ska få övningsköra inför ett busskörkort måste man först och främst ha ett B-körkort, samt ha fyllt 20 år för ett D1 eller D1E körkort och 23 år om du ska ha ett körkort med D- eller DE-behörighet. Om du övningskör privat så måste din handledare (personen du kör med) vara godkänd som handledare och därav ha ett handledarbevis med sig.

Teoriprovet för busskörkort består av just frågor om buss och trafikregler. Maxtiden på ett teoriprov är 40 minuter och består av 55 stycken frågor. För att få godkänt på teoriprovet krävs minst 44 stycken rätt!

Körprovet, eller den så kallade uppkörningen, för busskörkortet är lite annorlunda till skillnad ifrån exempelvis körkortet för vanliga personbilar. Det hela börjar med att du genomgår en säkerhetskontroll och du kan även behöva svara på frågor om säkerhet. Själva körningen pågår ute i trafiken under minst fyrtiofem minuter. Under dessa 45 minuter så blir man ombedd att göra olika körmoment. Exempelvis kan du bli ombedd att backa och svänga samtidigt, göra en u-sväng, parkera på de parkeringsplatser som är avsedda för just bussar, starta i antingen mot- eller medlut eller ställa upp sig bakom eller framför ett annat fordon.

Körkort D ger dig behörighet att köra buss, alla fordon som gäller för B-körkortet, tunga terrängvagnar samt traktortåg.